Jogi nyilatkozat

Szolgáltató adatai: GLOBALL Hotel

Üzemeltető: MLSZ Edzőcentrum Kft.

Székhely: 2089 Telki, Szajkó u. 39.

Szolgáltatás címe: 2089 Telki, Szajkó u. 39.| Tel.: +36 26 814 900


1. A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja az ittfelsorolt feltételeket.

2. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közöltminden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató semkifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztülnyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikorváltoztatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkatrészben vagy egészben megszüntesse.

3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagyhiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenekkötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyendöntés a Felhasználó saját felelőssége.

4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyeninformációhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származósemmiféle veszteségért vagy kárért.

5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt,hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik,vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.

6. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamenteslesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért,veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelenállapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelenmegváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből,számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

7. A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzletikapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történőkezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztülhozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb útonbocsátották volna rendelkezésére.

8.Szerzői jog

8.1. A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azokelrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információsanyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.

8.2. A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösenreprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túlkizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

8.3. A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldaltartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvénymásként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltatóelőzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.4. Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása,illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.

8.5. A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglaltinformációk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknaknyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítésnélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.

8.6. A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használatszerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomásárajutott jogsértéssel szemben fellép.

9. Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennekminősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.